Danh sách tin tức

Bắt đầu kỳ ôn tập thi nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ năm 2015 của Tập đoàn VNPT

image

Create by :quanlylop - 17/06/2015

Kỳ ôn tập nâng ngạch viên chức chuyên môn nghiệp vụ năm 2015 của Tập đoàn VNPT bắt đầu từ ngày 15/6 và kết thúc ngày 30/8/2015. Tham gia kỳ ôn tập này có 288 đồng chí đến từ 51 đơn vị là các ban chuyên môn thuộc tập đoàn, các tổng công ty, công ty t...

Read more ...
Online Support